Czarny piątek dla Sądu Okręgowego w Łodzi

Dodano 14.10.2018

 

Przebieg opiniowania przez KRS 51 kandydatów

na 18 wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Łodzi

 

Źródło: transmisja online posiedzenia KRS z 12 października 2018 r.

(zapis skrócony prezentacji kandydatów bez przebiegu kariery zawodowej, natomiast uzasadnienie pozytywnej bądź negatywnej rekomendacji Zespołu, o ile było, zostało przytoczone w całości – tekst pogrubiony)

 

Zespół opiniujący - sędziowie: Drajewicz, Puchalski, Jaskulski, Styrna i poseł Stanisław Piotrowicz

20 kandydatów z referatu swojego i dr Drajewicza przedstawia s. Puchalski

 

Katarzyna Badziak-Makuch (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:01

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 45 za, 6 przeciw, 21 wstrzymujące się

Kandydatka nie uzyskała rekomendacji Zespołu

 

Katarzyna Barańska (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:03

Stała delegacja w X Wydziale Sądu Okręgowego w Łodzi od listopada 2015 (!!! przypis Redakcji)

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 65 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się

Kandydatka nie uzyskała rekomendacji Zespołu

 

Adam Borowicz (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:04

Pozytywna opinia wizytatora, doktor nauk prawnych

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 56 za, 5 przeciw, 11 wstrzymujące się

Zespół rekomenduje kandydata

 

Ewa Budner (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:06

Pozytywna opinia wizytatora, studia podyplomowe prawo rodzinne

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 25 za, 12 przeciw, 35 wstrzymujące się

Kandydatka nie uzyskała rekomendacji Zespołu

 

Tomasz Chodkiewicz ( adwokat) czas nagrania od 00:07

Negatywna opinia wizytatora, do której jednak złożył zastrzeżenia

Nie uzyskał pozytywnej opinii Kolegium

Na Zgromadzeniu 64 głosy przeciw

Zespół po analizie jego doświadczenia zawodowego uznał, że kandydat zasługuje na rekomendację

 

Dominika Chruścielewska (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:09

Pozytywna opinia wizytatora, biegła znajomość języka angielskiego

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 17 za, 26 przeciw, 29 wstrzymujące się

Zespół rekomenduje kandydatkę

 

Roman Ćwikliński (SR w Kutnie) czas nagrania od 00:010

Pozytywna opinia wizytatora, uchybienia nie dyskwalifikują, studia prawa europejskiego

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 17 za, 15 przeciw, 40 wstrzymujące się

Zespół nie rekomenduje kandydata

 

Eryk Dąbrowski (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:12

delegowany do Sądu Okręgowego

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 42 za, 15 przeciw, 15 wstrzymujące się

Zespół rekomenduje kandydata

 

Anna Dhabir-Swaidan (SR dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 00:14

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 18 za, 21 przeciw, 33 wstrzymujące się

Kandydatka nie uzyskała rekomendacji Zespołu ze względu na nienajlepszą ocenę z egzaminu sędziowskiego

 

Dorota Drab (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:16

Wiceprezes SR dla Łodzi Śródmieścia od 19.01.18

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 11 za, 49 przeciw, 12 wstrzymujące się

Zespół po analizie bardzo szerokiego doświadczenia zawodowego kandydatki, doszedł do wniosku, ze zasługuje na rekomendację, choć nie było w tej sprawie jednomyślności

 

Eliza Feliniak (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:18

Orzekała na delegacji, prowadziła szkolenia, w tym dla funkcjonariuszy ruchu drogowego

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 58 za, 10 przeciw, 4 wstrzymujące się

Jednomyślnie uzyskała rekomendację Zespołu

 

Kamil Federowicz (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:21

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 52 za, 6 przeciw, 14 wstrzymujące się

Zespół uznał, że biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe kontrkandydatów, ten kandydat na dzień dzisiejszy nie jest osobą, którą należy rekomendować. Nie uzyskał rekomendacji Zespołu.

 

Małgorzata Frąckowiak-Kalinowska (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:23

Studia podyplomowe

Negatywna opinia wizytatora, do której złożyła zastrzeżenia

Negatywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 4 za, 55 przeciw, 13 wstrzymujących się

Zespół po analizie doświadczenia zawodowego i dokonań uznał, że nie rekomenduje tej kandydatki

 

Agnieszka Gliwna (adwokat) czas nagrania od 00:26

Negatywna opinia wizytatora,

Dużo wykroczeń drogowych

Negatywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 1 za, 63 przeciw, 8 wstrzymujących się

Zespół uznał, że kandydatka nie zasługuje na rekomendację zespołu

 

Jacek Golmont  (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:28

Jednorazowe delegacje do Sądu Okręgowego w Łodzi

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 35 za, 8 przeciw, 29 wstrzymujące się

Zespół po analizie doświadczenia zawodowego i charakterystyki pracy oraz w oparciu o stanowisko wizytatora postanowił rekomendować kandydaturę sędziego

 

Kinga Grzegorczyk  (SR dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 00:29

Studia podyplomowe, jednorazowe delegacje do Sądu Okręgowego w Łodzi

Pozytywna opinia wizytatora, ale nie uwypuklono dlaczego

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia:  34 za, 22 przeciw, 15 wstrzymujących się

W opinii Zespołu w  stosunku do pozostałych kandydatów nie wyróżniała się niczym szczególnym i nie uzyskała rekomendacji zespołu 

 

Grażyna Grzegorczyk-Steć (SR w Skierniewicach, delegacja w MS) czas nagrania od 00:31

Studia podyplomowe, wieczorowy uniwersytet Marksizmu i Leninizmy przy Komitecie PZPR

Pozytywna opinia wizytatora, pozytywne opinie służbowe, jednak był stosowany raz art. 37 usp

Negatywna ocena Kolegium

Ocena Zgromadzenia:  3 za, 63 przeciw, 6 wstrzymujących się

Zespół po dyskusji postanowił jednomyślnie tej kandydatury nie rekomendować

 

Adam Karowicz  (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:34

Początkowo prokurator, od 2004 sędzia

Jednorazowe delegacje do Sądu Okręgowego w Łodzi

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 48 za, 8 przeciw, 16 wstrzymujące się

Zespół, po analizie dokumentacji, doszedł jednomyślnie do wniosku, że kandydat nie otrzymał rekomendacji zespołu

 

Jan Kłosowski  (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:36

Pozytywna opinia wizytatora

Z dokumentacji wynika duża pracowitość

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 27 za, 23 przeciw, 22 wstrzymujące się

Zespół, po analizie dokumentacji, doszedł do wniosku, że jest to osoba zasługująca na rekomendację zespołu, rekomendacja jednomyślna

 

Iwona Konopka  (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:37

Pozytywna opinia wizytatora

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 23 za, 14 przeciw, 35 wstrzymujące się

Zespół, po analizie doświadczenia zawodowego oraz w oparciu o przedłożone dokumenty, doszedł do wniosku, że jest to osoba zasługująca na rekomendację i jednogłośnie rekomenduje kandydatkę

 

 

10 kolejnych kandydatów przedstawia s. Jaskulski

 

Damian Krakowiak (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:40

studia doktoranckie i tytuł doktora nauk prawnych

Pozytywna opinia wizytatora

Ocena Kolegium i Zgromadzenia: nie podano

(od Redakcji: ocena Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia 19 za, 14 przeciw, 39 wstrzymujących)

Zespół, postanowił rekomendować kandydata. Inni kandydaci są równie dobrzy jak on, ale zauważyliśmy następujące cechy kandydata, które go wyróżniły: utrzymujący się od lat wysoki poziom orzeczniczy, prowadzenie często spraw skomplikowanych, wielotomowych, także w okresie kiedy starał się o stanowisko sędziego wojskowego, doktorat w naukach prawnych w specjalizacji orzeczniczej, nieustanne samokształcenie w ramach KSSiPu, pewna pasja i chęć rozwoju jako prawnika, szerokie zainteresowania poza życiem prawniczym jak filozofia, literatura klasyczna, sport - kolarstwo szosowe, umiejętność godzenia obowiązków z dodatkowymi zajęciami, czego wynikiem jest zero uzasadnień po terminie

 

Michał Krakowiak (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:43

Tytuł doktora nauk prawnych

Wiceprezes odwołany z funkcji w styczniu 2018

W latach 2015-2017 sporządził 27 uzasadnień, co sugerowało, że obowiązki prezesowskie powodowały mniejsze obciążenie, w tym 13 po terminie. Fakt, że nie miał asystenta, Bardzo dobre wyniki orzecznicze, dwie zmiany. Wykłady na szkoleniach.

Ocena Wizytatora, Kolegium, Zgromadzenia: nie podano

(od Redakcji: ocena wizytatora pozytywna, Kolegium pozytywna z rekomendacją, ocena Zgromadzenia 64 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących)

Niejednolita struktura drogi zawodowej sądowej i naukowej, pewnego rodzaju rozbieżność spowodowała, że pomimo znamienitych cech, kandydat nie uzyskał rekomendacji. Te wszystkie rzeczy były brane pod uwagę i porównywaliśmy je z innymi kandydatami, których rekomendowaliśmy

 

Małgorzata Kubisiak-Marciniak (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:46

Stała delegacja do X Wydziału Sądu Okręgowego w Łodzi od 1 listopada 2015  (!!! Przypis Redakcji)

brak przewlekłości, asystent zapewniony, odpowiada średniej wydziałowej, spora ilość uzasadnień odpowiadającą średniej wydziałowej 82,84, 90 patrząc na lata 2015-2017, terminowość, spokój, opanowanie, duża kultura osobista, rekomendacja Kolegium

Ocena Zgromadzenia: nie podano (od Redakcji: 62 za, 1 przeciw, 9 wstrzymujących)

Jak by to powiedzieć, na tle pozostałych kandydatów, których ja analizowałem, wyróżniała się, jak wszyscy inni, dobrą rzetelną pracą, ale nasz zespół nie znalazł tych cech, które by wyróżniły ją przed innymi kandydatami rekomendowanymi pozytywnie

 

Krzysztof Kurosz (SR dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:48

Współpraca z katedra prawa cywilnego, doktor prawa

Delegacja do sądu odwoławczego od stycznia 2018 (przypis Redakcji: po powołaniu na miejsce odwołanej prezes)

Praca w pełnym wymiarze pomimo etatu adiunkta w katedrze prawa cywilnego UŁ

Wykładał prawo autorskie , prawo cywilne, prawo rodzinne, wykłady dla aplikantów adwokackich

W 2012 roku nagroda za pracę na temat własności intelektualnej i za prace doktorską – artystyczne wykonanie i granice jego ochrony

Cechy, które wyróżniły i zwróciły uwagę zespołu to, poza doświadczeniem zawodowym i bardzo rzetelnym warsztatem pracy charakteryzującymi większość kandydatów, to umiejętność godzenia pracy orzeczniczej z zajęciami dodatkowymi – bycie adiunktem w pełnym wymiarze, wykłady itp. Informacja dosłana w ostatniej chwili - 12 października 2018 r. – udział w konferencji organizowanej przez ministerstwo sprawiedliwości i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, wykład z sędzia Michniewicz-Brodą „Konflikt alkoholowy w zespole płodowym, wyzwania medyczne i prawo cywilne a konflikt interesów matki i dziecka poczętego w sytuacji zagrożenia tym zespołem płodowym”.

Oceny wizytatora, Kolegium, Zgromadzenia nie podano (od Redakcji: ocena wizytatora i Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia 7 za, 58 przeciw, 7 wstrzymujących)

 

Pytanie posłanki Krystyny Pawłowicz: W którym roku obronił doktorat, bo nasze notatki tego nie zawierają i powstała wątpliwość, że to dotyczy Wiktora Matysiaka

 

s. Jaskulski: Jest praca doktorska 22 czerwca 2012 r. z tematem jak podałem – artystyczne wykonanie i granice jego ochrony. Więc jakby to powiedzieć praca zespołu była bezbłędna

 

Kandydat poza doświadczeniem zawodowym i bardzo dobrym warsztatem pracy, ma cechy wyróżniające od innych kandydatów: umiejętność godzenia pracy orzeczniczej z innymi zajęciami dodatkowymi przy pełnym obciążeniu, to wykłady dla studentów, doktorat, nagrody, pełne obciążenie i wiele publikacji, ponad 30 i wiadomość z ostatniej chwili udział w konferencji, która zajmuje się kolejnymi trudnymi problemami. Kandydatura rekomendowana przez Zespół

 

Joanna Łakomska-Grzelak (SR w Zgierzu) czas nagrania od 00:57

dodatkowe zainteresowania, dobre wyniki w pracy, dobry poziom orzeczniczy

w 2015 roku epizod: na 39 uzasadnień 9 po terminie, ale usprawiedliwione

Oceny wizytatora, Kolegium, Zgromadzenia nie podano (od Redakcji: ocena wizytatora pozytywna, ocena kolegium pozytywna z rekomendacją, ocena Zgromadzenia 62 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący)

Dobry warsztat pracy, ale nie wyróżniła się czymś co by ją predysponowało do stanowiska sędziego Sadu Okręgowego, dlatego nie uzyskała rekomendacji zespołu

 

Witold Ławnicki (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 00:59:46

Wykłady i zajęcia ze studentami, systematyczny udział w szkoleniach

Ogromna ilość sporządzonych uzasadnień aż 276 w opiniowanym okresie. To można różnie tłumaczyć, ale to może świadczyć o obciążeniu sędziego, z tego 249 w terminie a reszta w terminach usprawiedliwianych. Opinia wizytatora pozytywna, Kolegium pozytywna bez rekomendacji, Zgromadzenie 16 za, 27 sprzeciw, 29 wstrzymujących. Trochę to niezrozumiałe, zważywszy na brak większych zastrzeżeń i zarzutów.

Spośród kandydatów, pan sędzia zwrócił uwagę wysokim stażem orzeczniczym, bo już 14 lat na poziomie sądu rejonowego. Tak jak poprzednio rekomendowani kandydaci różnorodność doświadczeń w pracy prawnika, umiejętność godzenia obowiązków naukowca i pedagoga z pracą orzeczniczą w pełnym zakresie bez uszczerbku dla jakości orzecznictwa.

Zespół rekomenduje kandydata pozytywnie

 

Jolanta Malska  (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 01:03

nagrodzona w konkursie Urzędu Patentowego

od stycznia 2017 stała delegacja do Sądu Okręgowego w Łodzi, 50% wpływu

Szkolenia w KSSIPie

Doświadczenie, solidność, duża ilość uzasadnień, stabilność orzecznicza, ciężka praca na linii

Oceny Kolegium ani oceny Zgromadzenia nie podano (od Redakcji: Ocena Kolegium pozytywna z rekomendacja, ocena Zgromadzenia 51 za, 8 przeciw, 13 wstrzymujących)

 

Kandydat dobry, jednak nie wyróżniający się na tle pozostałych kandydatów, nie uzyskał rekomendacji Zespołu

 

Marcin Masłowski (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 01:06

Do stycznia 2018 wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia

Od 1 stycznia 2017 stała delegacja do wydziału odwoławczego,

25% wpływu, potem zwiększenie tego wpływu

Kształcenie w KSSiPie

Pozytywna opinia, sprawny, decyzyjny, orzekał bez asystenta, doświadczony

Oceny Kolegium i Zgromadzenia nie podano (od Redakcji: Kolegium ocena pozytywna, Zgromadzenie 53 za, 6 przeciw, 13 wstrzymujących)

Niczym szczególnym Pan kandydat nam się nie wyróżnił i nie uzyskał rekomendacji Zespołu, oczywiście szanując jego ciężką i rzetelną pracę

 

Wiktor Matysiak  (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 01:08

2011-2016 praca nauczyciela akademickiego

To właśnie ta osoba ma 30 publikacji naukowych

Doktor nauk prawnych

Pełny wpływ orzeczniczy

Opinia wizytatora negatywna (!!! Przypis Redakcji)

W zespole duża dyskusja nad tym kandydatem, ale przyjęliśmy cechy wyróżniające: tytuł doktora, 30 publikacji, zajęcia dydaktyczne i to przekonało Zespół. Dbałość o wpływ, pełne obciążenie, wyznaczanie dodatkowych sesji, aby połączyć pracę naukową i pracę w sądzie

Opinia negatywna była również wyróżniająca, ponieważ uwagi dotyczyły spraw niezaskarżonych lub gdzie apelacja była oddalona albo odrzucona i dotyczyły innego pojmowania warsztatu pracy. Zarzuty te nie mogły zatem skutkować podważeniem pozytywnego aspektu. Uwypuklono to co gorsze, nie akcentując tego co dobre. Zarzutem było odraczanie publikacji, co mogło powodować dyskomfort stron czekania na wyrok miesiąc dłużej, ale przy pełnym obciążeniu, dużej liczbie uzasadnień i prawdziwej pasji w orzekaniu oraz wgłębianiu się w nie. To świadczy pozytywnie.

Oceny Kolegium ani oceny Zgromadzenia nie podano (od Redakcji: Ocena Kolegium negatywna, ocena Zgromadzenia 4 za, 56 przeciw, 12 wstrzymujących)

Sędzia ma własny warsztat pracy, który działa i przynosi efekty oraz pozwala dzielić się mu jako praktykowi doświadczeniem ze studentami i prowadzić tą pracę edukacyjną w większym zakresie. Można powiedzieć ,aby więcej takich sędziów, którzy wychodzą do społeczeństwa i dzielą się rzetelną wiedzą. 30 publikacji naukowych przy pełnym obciążeniu pracą orzeczniczą i jakieś tam zawirowania nieistotne w zasadzie nie mogą dyskredytować tej kandydatury. Po głosowaniu w naszym Zespole, pomimo początkowym wątpliwości, uzyskał 5 głosów za. Wizytator wskazał 2 przewłoki, ale jedna nie dotyczyła okresu, kiedy sędzia prowadził sprawę. Rozwiodłem się nad tym, bo moja uwagę zwróciła negatywna opinia wizytatora, która nie powinna mieć miejsca.

Zespół rekomendował kandydata pozytywnie

 

Ewa Michniewicz-Broda (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 01:16

Studia doktoranckie, tytuł doktora nauk prawnych

Publikacje, praca naukowa, kształcenie w krakowskiej szkole

Oceny wizytatora, Kolegium, Zgromadzenia nie podano (od Redakcji: ocena wizytatora i Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia 29 za, 13 przeciw, 30 wstrzymujących)

W Opinii Zespołu 5 głosów za, To co ją wyróżniało to: tytuł doktora, doskonałe połączenie obowiązków , także i rodzinnych, bo trójka dzieci, liczne publikacje, szeroka praktyka i specjalizacja. Ostatnio 12 października 2018 r. – także udział w konferencji organizowanej przez ministerstwo sprawiedliwości i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, wykład „Miedzy wolnością  a ochroną zdrowia, konflikt interesów dziecka i matki .

Zespół kandydatkę rekomendował pozytywnie

 

Po przerwie 11 kolejnych kandydatów przedstawia s. Styrna

 

Sebastian Mihuniewicz (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 01:59

Delegacja prezesa do orzekania w wydziale odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi

Ocena pozytywna. Ocena  Zgromadzenia: 48 za, 6 przeciw, 18 wstrzymujących

Nie jest rekomendowany przez Zespół

 

Tomasz Milski (SR w Kutnie) czas nagrania od 02:01

Jednorazowe delegacje do orzekania w wydziale odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi

Ocena pozytywna. Ocena  Zgromadzenia: 29 za, 14 przeciw, 29 wstrzymujących

Nie jest rekomendowany przez Zespół

 

Agata Mistrzak (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 02:03

Stała delegacja do Sądu Okręgowego w Łodzi od stycznia 2016 r. do czerwca 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r.

Ocena pozytywna. Ocena  Zgromadzenia: 61 za, 3 przeciw, 8 wstrzymujących

Kandydatka uzyskała rekomendację Zespołu

 

Karolina Paszkowska-Masłowska (SR dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 02:01

Jednorazowe delegacje do orzekania w wydziale odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi

Ocena pozytywna wizytatora z zastrzeżeniami.

Ocena  Zgromadzenia: 22 za, 23 przeciw, 27 wstrzymujących

Kandydatka nie uzyskała rekomendacji Zespołu

 

Michał Pawłowski (SR w Skierniewicach) czas nagrania od 02:08

Jednodniowe delegacje do wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi

Ocena pozytywna

Ocena  Zgromadzenia: 23 za, 9 przeciw, 37 wstrzymujących

Kandydat nie  jest rekomendowany przez Zespół

 

Marek Pietruszka  (SR w dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 02:10

Od 28 lutego 2018 prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Prowadzi zajęcia dydaktyczne , autor publikacji

Negatywna opinia wizytatora, do której złożył obszerne zastrzeżenia.

Jednym z zarzutów było zbyt późne wyznaczanie pierwszym posiedzeń, jednak  analiza statystyki wykazała najmniej spraw starych i jedną z lepszych stabilności orzeczniczych

Ocena Kolegium nie podana (od Redakcji: negatywna)

Ocena  Zgromadzenia: 5 za, 63 przeciw,  4 wstrzymujące

Kandydat  jest rekomendowany przez Zespół

 

Marek Raszewski (SR w dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 02:13

Delegowany na jednorazowe delegacje do wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi

Pozytywna opinia wizytatora

Ocena  Zgromadzenia: 41 za, 6 przeciw, 25 wstrzymujących

 

Marzena Rudnik-Niewrzał (SR w Skierniewicach) czas nagrania od 02:15

Stała delegacja w X wydziale Gospodarczym SO w Łodzi od 2017

Pozytywne opinie wizytatora i służbowe

Jeden wytyk w trybie art. 40 u.s.p.

(od Redakcji: Ocena  Kolegium pozytywna z rekomendacja, ocena Zgromadzenia: 53 za, 6 przeciw, 13 wstrzymujących)

Kandydatka nie  jest rekomendowana przez Zespół

 

Anna Seniuk (SR w dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 02:18

Od 2014 jednodniowe delegacje w wydziale odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi

Pozytywna opinia służbowa i wizytatorów

Ocena  Zgromadzenia: 50 za, 10 przeciw, 12 wstrzymujących)

Kandydatka nie  jest rekomendowana przez Zespół

 

Aleksandra Smołkowicz (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 02:20

Opinia wizytatora, uchybienia dotyczące terminowości podejmowania czynności.

Sędzia złożyła zastrzeżenia co do głosowania na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, w którym  uczestniczyli małżonkowie lub osoby spokrewnione  z kontrkandydatami

Ocena pozytywna. Ocena  Zgromadzenia: 15 za, 20 przeciw, 37 wstrzymujących

Kandydatka jest rekomendowana przez Zespół

 

Dariusz Stępiński (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 02:23

Dwukrotnie podchodził do egzaminu sędziowskiego, zdał przy drugim podejściu w 1992

Stała delegacja od 1 stycznia 2018 do czerwca 2018 X Wydział Gospodarczy

Prowadzi zajęcia  z prawa upadłościowego

Oceny wizytatora, Kolegium, Zgromadzenia nie podano

(od Redakcji: Ocena wizytatora pozytywna, ocena Kolegium pozytywna z rekomendacją, ocena  Zgromadzenia: 62 za, 3 przeciw, 7 wstrzymujących)

Kandydat nie  jest rekomendowany przez Zespół

 

10 ostatnich kandydatów przedstawia poseł Piotrowicz:

 

Marcin Sumiński (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 02:26

Stała delegacja do Sądu Okręgowego w Łodzi od 1 stycznia 2017 r.

Pozytywne opinie służbowe, Kolegium - pozytywna opinia z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 62 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących

Zdaniem Zespołu jest osobą rekomendowaną

 

Wioletta Sychniak  (SR w dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 02:29

Od 2010 jednorazowe delegacje w wydziale odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprezes, a od 20 kwietnia 2015 r. do 19 stycznia 2018 r. prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa

Pozytywne opinie wizytatora i opinie służbowe, pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 67 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące

Kandydatka nie uzyskała rekomendacji Zespołu

 

Joanna Szczygielska (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 02:33

Od 2010 jednorazowe delegacje w wydziale odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprezes, a od 5 lutego 2015 r.  prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Stała delegacja  do Sądu Okręgowego w Łodzi w wymiarze 3 sesji w miesiącu

W dniu 17 stycznia 2018 r. odwołana z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 67 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące

Kandydatka nie jest rekomendowana przez Zespół

 

Anna Terlecka (SR w dla Łodzi Śródmieścia) czas nagrania od 02:37

Liczne szkolenia, w jednej ze spraw przewlekłość

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 11 za, 32 przeciw, 29 wstrzymujące

Kandydatka nie jest rekomendowana przez Zespół

 

Krzysztof Turbiński  (SR w dla Łodzi Widzewa) czas nagrania od 02:41

Stała delegacja od 1 stycznia 2018 w X Wydziale Sądu Okręgowego w Łodzi

Ocena wizytatora pozytywna, dobra znajomość i umiejętność stosowania prawa w praktyce, dobry poziom techniki pracy

Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją

Ocena Zgromadzenia: 64 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących

Kandydat nie jest rekomendowany przez Zespół

 

Barbara Urbanowicz  (SR w Skierniewicach) czas nagrania od 02:45

Prezes Sądu Okręgowego w Skierniewicach

Delegacja do XII wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi

Podnosiła kwalifikacji

Ocena Kolegium pozytywna z rekomendacją,ocena Zgromadzenia: 50 za, 5 przeciw, 17 wstrzymujące

Kandydatka nie jest rekomendowana przez Zespół

 

Informacja do członka zespołu: nie było jednomyślności z uwagi na 31 lat doświadczenia w orzekaniu, awans poziomy, powierzanie kolejnych funkcji, wynik głosowania Zespołu 3:2

 

Paweł Wojas  (SR w Kutnie) czas nagrania od 02:52

Delegacje jednodniowe do VIII Wydziału Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprezes, a od marca 2016 Prezes Sądu Okręgowego w Kutnie

Ocena wizytatora pozytywna, ocena Kolegium pozytywna

Ocena Zgromadzenia: 32 za, 15 przeciw, 25 wstrzymujące

Kandydat nie jest rekomendowany przez Zespół

 

Honorata Wójcik  (SR w Łowiczu) czas nagrania od 02:55

Wiceprezes sądu, 28 marca 2018 r. zgoda na zajmowanie stanowiska sędziego do 70 roku życia

Prowadzi zajęcia dydaktyczne

Ocena wizytatora – dobry kandydat

Pozytywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 17 za, 17 przeciw, 38 wstrzymujące

Kandydatka nie jest kandydatem rekomendowanym przez Zespół

 

Adam Zieliński  (SR w Zgierzu) czas nagrania od 02:59

Uczestniczy w szkoleniach KSSiP

Opinie służbowe pozytywne

Negatywna opinia Kolegium

Ocena Zgromadzenia: 20 za, 30 przeciw, 22 wstrzymujących

Kandydat nie jest rekomendowany przez Zespół

 

Informacja do członka zespołu: była dyskusja na zespole, bo wieloletni staż pracy i dobra kultura pracy. W protokole wizytacji brak zastrzeżeń i dobre rokowania na przyszłość. W aktach niedozwolone praktyki nadzorcze w 2008 co do obowiązku codziennego składania informacji , co mogło być przyczyną negatywnej oceny sędziego. Takich rzeczy nie powinno być w aktach osobowych.

 

Dorota Znyk  (SR w Łowiczu) czas nagrania od 03:04

Jednodniowe delegacje do wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi

Uwagi wizytatora, do których odniosła się na piśmie

Ocena Zgromadzenia: 18 za, 24 przeciw, 30 wstrzymujące

Kandydatka nie jest rekomendowana przez Zespół

 

Pytanie o zarzut wizytatora do p. Chodkiewicza, czy dotyczy kryterium formalnych czy merytorycznych, odpowiedź, że merytorycznych.

 

 

Po przerwie wyniki, czas nagrania od 04:32,

w głosowaniu wzięło udział 20 osób, wymagana większość 11

(od Redakcji: kandydaci, których nazwiska pogrubiono mieli rekomendację Zespołu)

 

 

Katarzyna Badziak-Makuch      za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Katarzyna Barańska                     za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Adam Borowicz                               za 20      przeciw 0            wstrzymujących 0           nieważnych 0

Ewa Budner                                      za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Tomasz Chodkiewicz                    za 11      przeciw 0            wstrzymujących 9           nieważnych 0

Dominika Chruścielewska          za 20      przeciw 0            wstrzymujących 0           nieważnych 0

Roman Ćwikliński                           za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Eryk Dąbrowski                               za 19      przeciw 0            wstrzymujących 1           nieważnych 0

Anna Dhabir-Swaidan                  za 1        przeciw 1            wstrzymujących 17         nieważnych 1

Dorota Drab                                     za 20      przeciw 0            wstrzymujących 0           nieważnych 0

Kamil Federowicz                            za 3        przeciw 0            wstrzymujących 16         nieważnych 1

Eliza Feliniak                                    za 17      przeciw 0            wstrzymujących 3           nieważnych 0

Małgorzata Frąckowiak-Kalinowska za 0 przeciw 0       wstrzymujących 19         nieważnych 1

Agnieszka Gliwna                           za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Jacek Golmont                                za 19      przeciw 1            wstrzymujących 0           nieważnych 0

Kinga Grzegorczyk                         za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Grażyna Grzegorczyk-Steć         za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Adam Karowicz                               za 2        przeciw 0            wstrzymujących 17         nieważnych 1

Jan Kłosowski                                  za 18      przeciw 0            wstrzymujących 2           nieważnych 0

Iwona Konopka                              za 17      przeciw 0            wstrzymujących 3           nieważnych 0

Damian Krakowiak                       za 17      przeciw 0            wstrzymujących 3           nieważnych 0

Michał Krakowiak                          za 4        przeciw 0            wstrzymujących 15         nieważnych 1

Małgorzata Kubisiak-Marciniak za 1     przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Krzysztof Kurosz                             za 17      przeciw 1            wstrzymujących 2           nieważnych 0

Joanna Łakomska-Grzelak         za 2        przeciw 0            wstrzymujących 17         nieważnych 1

Witold Ławnicki                             za 20      przeciw 0            wstrzymujących 0           nieważnych 0

Jolanta Malska                                za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Marcin Masłowski                         za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Wiktor Matysiak                            za 17      przeciw 1            wstrzymujących 2           nieważnych 0

Ewa Michniewicz-Broda             za 20      przeciw 0            wstrzymujących 0           nieważnych 0

Sebastian Mihuniewicz                                za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Tomasz Milski                                  za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Agata Mistrzak                               za 19      przeciw 0            wstrzymujących 1           nieważnych 0

Karolina Paszkowska-Masłowska za 0 przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Michał Pawłowski                          za 0        przeciw 1            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Marek Pietruszka                           za 18      przeciw 0            wstrzymujących 1           nieważnych 1

Marek Raszewski                            za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Marzena Rudnik-Niewrzał          za 2        przeciw 0            wstrzymujących 17         nieważnych 1

Anna Seniuk                                      za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Aleksandra Smołkowicz              za 18      przeciw 0            wstrzymujących 2           nieważnych 0

Dariusz Stępiński                             za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Marcin Sumiński                            za 19      przeciw 0            wstrzymujących 1           nieważnych 0

Wioletta Sychniak                          za 2        przeciw 0            wstrzymujących 17         nieważnych 1

Joanna Szczygielska                      za 2        przeciw 0            wstrzymujących 17         nieważnych 1

Anna Terlecka                                  za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Krzysztof Turbiński                         za1         przeciw 0            wstrzymujących18          nieważnych 1

Barbara Urbanowicz                     za 6        przeciw 1            wstrzymujących 12         nieważnych 1

Paweł Wojas                                    za 0        przeciw 0            wstrzymujących 19         nieważnych 1

Honorata Wójcik                            za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Adam Zieliński                                  za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

Dorota Znyk                                      za 1        przeciw 0            wstrzymujących 18         nieważnych 1

 

 

 

Wymaganą większość uzyskało 18 osób:

 1. Adam Borowicz
 2. Tomasz Chodkiewicz                               
 3. Dominika Chruścielewska
 4. Eryk Dąbrowski
 5. Dorota Drab
 6. Eliza Feliniak
 7. Jacek Golmont
 8. Jan Kłosowski                                             
 9. Iwona Konopka                          
 10. Damian Krakowiak
 11. Krzysztof Kurosz
 12. Witold Ławnicki                        
 13. Wiktor Matysiak                       
 14. Ewa Michniewicz-Broda
 15. Agata Mistrzak
 16. Marek Pietruszka
 17. Aleksandra Smołkowicz         
 18. Marcin Sumiński

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)